Szczęść Boże, Środe 4 Październik 2023

aktualiaParafia w Biezdrowie powstała prawdopodobnie już w XII wieku i należało do niej aż 17 wiosek. Zawsze wspólnoty katolickie jednoczy miejsce kultu Boga w Najświętrzym Sakramencie. Dlatego każda parafia posiada swoją świątynie.

Tak też się stało w Biezdrowie.

Pierwotna, drewniana świątynia była pod wezwaniem św. Krzyża. Na przełomie XIII/XIV wieku dodano jako patrona św. Mikołaja. W połowie XV wieku wybudowano nowy kościół. Tym razem murowany z jedną nawą w stylu późnogotyckim. Pracom budowlanym nadzorował ówczesny pleban, kanonik poznański, Mikołaj Słupek.

W XVI wieku po znalezieniu dębowej skrzyni, wydrążonego pnia, wypełnionej pokaźną gotówką rozpoczęto budowanie nowej świątyni, która została rozbudowana i odnowiona pod koniec XVIII wieku. Dobudowano wtedy wieżę, co odmieniło wygląd świątyni. Wielki wkład w tym dziele miał ks. Jan Morawski. Pod koniec XIX wieku odrestaurowano i ozdobiono w stylu barokowym. Wtedy też spłonęła wieża kościelna i zajęto się również jej rekonctrukcją. Dobudowano także dwie kaplice, które sprawiły, że kościół nabrał nowego wyglądu - kształt krzyża.

Kaplice powstały dzięki rodzinom : Kwileckich i Kurnatowskich. Jedna kaplica po lewej stronie prezbiterium, poświęcona jest Świętej Rodzinie. Druga po prawej stronie, poświęcona jest św. Stanisławowi Biskupowi. W tejźe kaplicy znajduje się w ołtarzu obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy poświęcony przez Ojca Świętego Leona XIII podczas audiencji prywatnej, na którą był zaproszony proboszcz biezdrowski ks. Jaskulski.

Podczas II wojny światowej kościół zamieniono na magazyn. Po wojnie ks.proboszcz Dybski odmalował świątynię i umieszcza na stropie trzy obrazy :

Pierwszy (drewniany) kościół i parafia w Biezdrowie datuje się na XII wiek.

Krucyfiks z przełomu XV/XVI wieku.

We Wrześniu w Biezdrowie odbywa się coroczny odpust. W dwa dni sobote i niedziele do biezdrowskiego Sanktuarium przybywają liczni pielgrzymi.

© Parafia Świętego Krzyża i Świętego Mikołaja w Biezdrowie 2023